எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி நர்மதா கருணாகரன்

திருமதி நர்மதா கருணாகரன்

Born 31/03/1975 - Death 15/02/2023 கிளிநொச்சி Sri Lanka (Birth Place) Aarau ஸ்விட்சர்லாந்து (Lived Place)