எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கதிரவேலு தனபாலசிங்கம்

திரு கதிரவேலு தனபாலசிங்கம்

Born 08/06/1955 - Death 21/02/2023 வேலணை Sri Lanka (Birth Place) பாரீஸ் France (Lived Place)