எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி புவனேஸ்வரி காராளசிங்கம் Premium Design

திருமதி புவனேஸ்வரி காராளசிங்கம்

Born 07/04/1936 - Death 16/05/2020 யாழ். கந்தர்மடம் (Birth Place) கொழும்பு (Lived Place)