எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு நிரஞ்சன் பேரின்பநாதன்

திரு நிரஞ்சன் பேரின்பநாதன்

Born 02/04/1983 - Death 23/01/2023 நெடுங்கேணி Sri Lanka (Birth Place) புங்குடுதீவு 8ம் வட்டாரம் Sri Lanka, வவுனியா Sri Lanka, பாரீஸ் France (Lived Place)