எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி கனகாம்பிகை வேலுப்பிள்ளை

திருமதி கனகாம்பிகை வேலுப்பிள்ளை

Born 11/07/1934 - Death 10/02/2023 பொன்னாவெளி Sri Lanka (Birth Place) பூநகரி Sri Lanka, Bussy-Saint-Georges ஃப்ரான்ஸ் (Lived Place)