எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சுரேஸ்குமார் திருநாவுக்கரசு

திரு சுரேஸ்குமார் திருநாவுக்கரசு

Born 10/06/1970 - Death 11/02/2023 மயிலிட்டி Sri Lanka (Birth Place) Zurich ஸ்விட்சர்லாந்து (Lived Place)