எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு பிறின்சிலி சவுந்தரநாயகம்

திரு பிறின்சிலி சவுந்தரநாயகம்

Born 17/10/1968 - Death 31/01/2023 முருங்கன் Sri Lanka (Birth Place) Le Bourget ஃப்ரான்ஸ் (Lived Place)