எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி கந்தசாமி சின்னத்தங்கம்

திருமதி கந்தசாமி சின்னத்தங்கம்

Born 08/04/1936 - Death 17/05/2020 யாழ். மாதகல் (Birth Place) கனடா (Lived Place)