எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு நாகேஸ்வரன் சிவராமலிங்கம்

திரு நாகேஸ்வரன் சிவராமலிங்கம்

Born 08/03/1943 - Death 01/02/2023 கொக்குவில் Sri Lanka (Birth Place) லண்டன் United Kingdom (Lived Place)