எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சுப்பிரமணியம் கனகராஜர்

திரு சுப்பிரமணியம் கனகராஜர்

Born 10/02/1937 - Death 05/02/2023 கோண்டாவில் Sri Lanka (Birth Place) Stouffville கனடா (Lived Place)