எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி செல்வரத்தினம் இராசதுரை

திருமதி செல்வரத்தினம் இராசதுரை

Born 31/10/1950 - Death 01/02/2023 கரவெட்டி Sri Lanka (Birth Place) Toronto கனடா (Lived Place)