எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சின்னராசா செல்லர்

திரு சின்னராசா செல்லர்

Born 11/03/1950 - Death 03/02/2023 மீசாலை, Sri Lanka (Birth Place) அல்லைப்பிட்டி Sri Lanka, கொழும்பு Sri Lanka, La Chaux-de-Fonds ஸ்விட்சர்லாந்து (Lived Place)