எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு செல்வகிருபாகரன் துரைராஜசிங்கம்

திரு செல்வகிருபாகரன் துரைராஜசிங்கம்

Born 06/06/1962 - Death 29/01/2023 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka (Birth Place) Middelfart டென்மார்க் (Lived Place)