எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சந்திரமணி செல்வராசா

திருமதி சந்திரமணி செல்வராசா

Born 06/09/1948 - Death 24/01/2023 கிளிநொச்சி, Sri Lanka (Birth Place) திருகோணமலை Sri Lanka பிரான்ஸ், France (Lived Place)