எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி செல்வலட்சுமி சற்குணலிங்கம்

திருமதி செல்வலட்சுமி சற்குணலிங்கம்

Born 11/11/1939 - Death 30/01/2023 கருகம்பனை Sri Lanka (Birth Place) லண்டன் United Kingdom (Lived Place)