எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு ராஜ்குமார் தவராஜா

திரு ராஜ்குமார் தவராஜா

Born 05/04/1972 - Death 30/01/2023 கந்தரோடை Sri Lanka (Birth Place) சுவிட்சர்லாந்து Bern (Lived Place)