எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சரஸ்வதி பவளராஜா

திருமதி சரஸ்வதி பவளராஜா

Born 11/08/1960 - Death 18/01/2023 மாசியப்பிட்டி Sri Lanka (Birth Place) Le Blanc-Mesnil ஃப்ரான்ஸ் (Lived Place)