எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு ராதாகிருஷ்ணன் இராசலிங்கம்

திரு ராதாகிருஷ்ணன் இராசலிங்கம்

Born 29/10/1969 - Death 26/01/2023 புங்குடுதீவு, Sri Lanka (Birth Place) பாரீஸ், France (Lived Place)