எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி அருமைமுத்து குலோத்துங்கம்

திருமதி அருமைமுத்து குலோத்துங்கம்

Born 23/07/1931 - Death 24/01/2023 உடுப்பிட்டி Sri Lanka (Birth Place) Markham கனடா (Lived Place)