எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு குணபாலசிங்கம் இராசையா

திரு குணபாலசிங்கம் இராசையா

Born 18/12/1959 - Death 25/01/2023 கரம்பன் Sri Lanka (Birth Place) வேலணை மேற்கு Sri Lanka, கனடா Ontario (Lived Place)