எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு செபரெத்தினம் நல்லதம்பி

திரு செபரெத்தினம் நல்லதம்பி

Born 11/10/1925 - Death 25/01/2023 மண்டூர் Sri Lanka (Birth Place) Newmarket கனடா (Lived Place)