எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கிருஷ்ணராஜ் சுப்பிரமணியம்

திரு கிருஷ்ணராஜ் சுப்பிரமணியம்

Born 03/10/1949 - Death 21/01/2023 அளவெட்டி Sri Lanka (Birth Place) பாரீஸ் France (Lived Place)