எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி தர்மசாந்தா நாகராசா Premium Design

திருமதி தர்மசாந்தா நாகராசா

Born 04/01/1951 - Death 17/01/2023 வறுத்தலைவிளான் Sri Lanka (Birth Place) கரந்தன் Sri Lanka, Markham கனடா (Lived Place)