எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு திலீப்குமார் சபாரத்தினம்

திரு திலீப்குமார் சபாரத்தினம்

Born 07/07/1978 - Death 13/01/2023 அரியாலை, Sri Lanka (Birth Place) Orléans, ஃப்ரான்ஸ் (Lived Place)