எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு யேக்கப் டென்சில்

திரு யேக்கப் டென்சில்

Born 25/07/1948 - Death 29/12/2022 ஊர்காவற்துறை, Sri Lanka (Birth Place) Drancy, France (Lived Place)