எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சகாயலெட்சுமி வதனகாந்தன்

திருமதி சகாயலெட்சுமி வதனகாந்தன்

Born 15/04/1955 - Death 26/12/2022 பாண்டியன்தாழ்வு, Sri Lanka (Birth Place) பாண்டியன்தாழ்வு, Sri Lanka (Lived Place)