எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு ஆறுமுகசாமி கந்தையா

திரு ஆறுமுகசாமி கந்தையா

Born 06/04/1947 - Death 14/12/2022 சுழிபுரம், Sri Lanka (Birth Place) பாலமோட்டை Sri Lanka, Bondy ஃப்ரான்ஸ் (Lived Place)