எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

திரு ஸ்ரீகந்தராஜா வேலுப்பிள்ளை

திரு ஸ்ரீகந்தராஜா வேலுப்பிள்ளை

Born 22/12/1944 - Death 21/12/2021 புலோலி மேற்கு, Sri Lanka (Birth Place) புத்தளம், Sri Lanka (Lived Place)