எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு  பாலேந்திரன் பொன்னையா

திரு பாலேந்திரன் பொன்னையா

Born 14/02/1952 - Death 18/12/2022 காரைநகர் பாலாவோடை, Sri Lanka (Birth Place) அரசடி, Sri Lanka (Lived Place)