எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

செல்வன் அக்‌சயன் நடேசலிங்கம்

செல்வன் அக்‌சயன் நடேசலிங்கம்

Born 12/08/2003 - Death 13/12/2022 அச்சுவேலி, Sri Lanka (Birth Place) Bern, Switzerland (Lived Place)