எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு தவச்செல்வம் செல்லையா

திரு தவச்செல்வம் செல்லையா

Born 01/05/1948 - Death 05/12/2022 சுழிபுரம் கிழக்கு, Sri Lanka (Birth Place) Ikast, டென்மார்க் (Lived Place)