எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு விஜயநாதன் இராசதுரை

திரு விஜயநாதன் இராசதுரை

Born 05/06/1956 - Death 05/12/2022 கொழும்புத்துறை, Sri Lanka (Birth Place) வண்ணார்பண்ணை, Sri Lanka (Lived Place)