எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி திலகவதி செல்வராசா

திருமதி திலகவதி செல்வராசா

Born 03/08/1954 - Death 01/12/2022 திருநெல்வேலி, Sri Lanka (Birth Place) நீர்வேலி, Sri Lanka (Lived Place)