எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு அற்புதராஜா நடராஜா

திரு அற்புதராஜா நடராஜா

Born 21/11/1955 - Death 01/12/2022 தம்பாளை, Sri Lanka (Birth Place) மகாறம்பைக்குளம், Sri Lanka (Lived Place)