எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு தேவசுதன் தேவராசா

திரு தேவசுதன் தேவராசா

Born 17/08/1962 - Death 17/11/2022 Alaveddy, யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka (Birth Place) Paris, France (Lived Place)