எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு பாலசுப்பிரமணியம் தம்பிப்பிள்ளை Premium Design

திரு பாலசுப்பிரமணியம் தம்பிப்பிள்ளை

Born 26/07/1940 - Death 30/11/2022 மயிலிட்டி தெற்கு, Sri Lanka (Birth Place) மருதனார்மடம், Sri Lanka (Lived Place)