எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கனகரத்தினம் பொன்னம்பலம் Premium Design

திரு கனகரத்தினம் பொன்னம்பலம்

Born 08/03/1933 - Death 01/12/2022 சுண்டுக்குழி, Sri Lanka (Birth Place) ஊரெழு மேற்கு, Sri Lanka (Lived Place)