எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி பகவதி செல்லத்துரை Premium Design

திருமதி பகவதி செல்லத்துரை

Born 23/04/1924 - Death 25/11/2022 சுருவில், Sri Lanka (Birth Place) Ajax, கனடா (Lived Place)