எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு குணரட்ணம் பரமு Premium Design

திரு குணரட்ணம் பரமு

Born 26/01/1953 - Death 27/11/2022 நல்லூர், Sri Lanka (Birth Place) நல்லூர், Sri Lanka Zeven, Germany நல்லூர், Sri Lanka (Lived Place)