எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி பூபதி நடராசா

திருமதி பூபதி நடராசா

Born 17/04/1933 - Death 26/11/2022 பூநகரி, Sri Lanka (Birth Place) Scarborough, கனடா (Lived Place)