எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு உமாபதி சீவரட்ணம்

திரு உமாபதி சீவரட்ணம்

Born 07/11/1956 - Death 27/11/2022 கொக்குவில், Sri Lanka (Birth Place) Toronto, கனடா (Lived Place)