எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு மார்க்கண்டு சின்னதம்பி

திரு மார்க்கண்டு சின்னதம்பி

Born 22/11/1943 - Death 26/11/2022 துன்னாலை, Sri Lanka (Birth Place) கொட்டாஞ்சேனை Sri Lanka, Scarborough கனடா (Lived Place)