எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கந்தசாமி அருணாசலம்

திரு கந்தசாமி அருணாசலம்

Born 02/10/1948 - Death 27/11/2022 கொடிகாமம், Sri Lanka (Birth Place) கொடிகாமம், Sri Lanka (Lived Place)