எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி பாலதேவி இராசையா

திருமதி பாலதேவி இராசையா

Born 06/07/1936 - Death 26/11/2022 இணுவில் மேற்கு, Sri Lanka (Birth Place) இணுவில் தெற்கு, Sri Lanka (Lived Place)