எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி நாகராணி மார்க்கண்டு

திருமதி நாகராணி மார்க்கண்டு

Born 17/07/1932 - Death 22/11/2022 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka (Birth Place) யாழ்ப்பாணம் Sri Lanka, லண்டன் United Kingdom (Lived Place)