எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சிவமணி சிவலிங்கநாதன்

திருமதி சிவமணி சிவலிங்கநாதன்

Born 28/10/1944 - Death 22/11/2022 Johor, மலேசியா (Birth Place) மாவிட்டபுரம் Sri Lanka, கொக்குவில் Sri Lanka, வவுனியா Sri Lanka, Toronto கனடா (Lived Place)