எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கோபாலப்பிள்ளை ஆறுமுகம்

திரு கோபாலப்பிள்ளை ஆறுமுகம்

Born 14/06/1933 - Death 24/11/2022 நெடுந்தீவு, Sri Lanka (Birth Place) வட்டக்கச்சி, Sri Lanka (Lived Place)