எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு செல்வராசா தவசி

திரு செல்வராசா தவசி

Born 15/08/1937 - Death 20/11/2022 சங்கானை, யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka (Birth Place) சங்கானை, யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka (Lived Place)