எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி மனோன்மணி நடராஜா

திருமதி மனோன்மணி நடராஜா

Born 30/05/1926 - Death 03/05/2020 திருகோணமலை (Birth Place) திருகோணமலை (Lived Place)