எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி இராஜேஸ்வரி தியாகராஜா

திருமதி இராஜேஸ்வரி தியாகராஜா

Born 24/01/1937 - Death 07/11/2022 புலோலி கிழக்கு, Sri Lanka (Birth Place) உவர்மலை, Sri Lanka (Lived Place)